Nieuws

Op 29 september 2018

Ik hecht zeer weinig belang aan peilingen. Genk is immers onmogelijk te peilen. Het verleden bewees dat al. Maar net als bij de vorige peiling geeft het mensen misschien hoop dat verandering wél mogelijk is in Genk, waar CD&V blijft beweren een volstrekte meerderheid te halen. Voor N-VA Genk en ook …

Op 25 september 2018, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws

Beste Genkenaar, Op 14 oktober stel ik, samen met de lijsttrekkers van andere partijen, mijn kandidatuur voor het burgemeesterschap van onze stad.  Ik wil u daarom graag informeren over de dromen die ik voor onze stad heb en hoe ik ze, samen met de hele N-VA-ploeg, wil realiseren. Stuk voor stuk …

Op 17 mei 2018, over deze onderwerpen: Financiën & Begroting, Gemeenteraad

Ik zou willen starten met een woord van dank aan de diensten en in het bijzonder aan Rudi van Gurp voor het duidelijk overzicht dat wij ieder jaar mogen ontvangen. Wat de cijfers zelf betreft: Ik ben van mening dat de omschakeling naar het BBC een goede zaak is, wij zien dat het uitgavenbudget …

Blikvangers

 • Gerecht en politie moeten holebi's en transgenders beter beschermen

  Holebi’s en transgenders verdienen een betere bescherming door de politie en justitie. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir heeft een plan klaar met 115 acties die politie en gerecht alerter moeten maken, maar hen ook meer mogelijkheden geven om op te treden tegen homo- en transfobie. “Want die zijn, in open of verdoken vorm, helaas nog altijd aanwezig in onze maatschappij", zegt Zuhal Demir. In 2016 opende het gelijkekansencentrum Unia 104 dossiers, een serieuze stijging tegenover de jaren daarvoor.
 • Statiegeld is niet zaligmakend

  Statiegeld is niet zaligmakend (Interview TV Limburg)
 • Sociaal rechtvaardige erfbelasting voor partner, kinderen en alleenstaanden

  Kinderen jonger dan 21 jaar moeten onbelast kunnen erven. “Kinderen horen geen erfbelasting te betalen”, vindt Vlaams Parlementslid Jos Lantmeeters. “De totale kostprijs van die hervorming is beperkt en de sociale rechtvaardigheid des te hoger.”
 • Seksuele intimidatie op straat? Stop ermee!

  Zie je dat een vrouw respectloos wordt nagefloten op straat of op een andere manier wordt lastiggevallen? Grijp dan in en spreek de dader aan op zijn gedrag. Dat is de boodschap van een nieuwe campagne waarmee staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir straatintimidatie wil tegengaan. "De tijd is rijp voor omstaanders en getuigen om te zeggen: stop ermee!” verklaart Demir. “Dat is vaak al voldoende om een einde te maken aan het storende gedrag.”
 • Deze regering zet in op ondernemen. Ook bij werkzoekenden

  Vandaag stemde de commissie Economie van het Vlaams Parlement in met het ontwerp van decreet dat werkzoekenden stimuleert naar het ondernemerschap. Hiervoor voorziet de Vlaamse Regering maar liefst 20,5 miljoen euro. De maatregel kadert in onze doelstelling om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Daarenboven zijn ondernemingen de ruggengraat van de Vlaamse economie
 • Er is een woord voor mensen die geloven dat je huidskleur, afkomst of geloof je identiteit bepaalt: racisten

  Zuhal Demir, staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, reageert op Chokri Ben Chikha en Rachida Lamrabet, die haar in een interview in de krant De Morgen verwijten dat ze een 'wit masker' draagt. "Dat is een verwijt aan iedereen die andere keuzes maakt dan degene die hen voorgeschreven zijn door hun huidskleur, afkomst of overgeërfd geloof", zegt Demir.