Gemeenteraad februari

Op 15 februari 2023

Geert Reyskens N-VA) stelt zich vragen over de werking van Nei Tred, de vzw waarmee de stad een samenwerkingsakkoord afsluit. "De website is nogal schimmig", zegt Reyskens. "En de voorzitter is amper te bespeuren."

Voormalige schepenen, onder andere Michaël Dhoore, worden voorgedragen als ereschepenen. Raadslid Zuhal Demir vraagt een individuele stemming aan voor de goedkeuring ervan. Op die manier kan de voltallige N-VA Genk fractie tegen Michaël Dhoore stemmen gezien er tijdens zijn schepenambt intimidatie van kwetsbare familieleden van een N-VA gemeenteraadslid door hem is voorgevallen en voor de deontologische commissie is gekomen.

Bij het volgend punt krijgt het bestuur al meteen tegenwind. Het gaat over de verkoop van industriegrond in de Nieuwpoortstraat. Schepen van Openbare Werken Erhan Yilmaz moet de zaal verlaten omdat hij een familielid is van een van de aankopers. Raadslid Jan Bergmans (N-VA) maakt zich boos omdat volgens hem er ook een andere kandidaat was die geen kansen kreeg om het te kopen. Hij werd daarin met vuur bijgestaan door Zuhal Demir. "Er zijn geen duidelijke parameters", zegt Demir. "Het is verkocht aan familie van schepen Yilmaz. Het dossier mist alle objectiviteit. Daarom denken wij dat het wijzer is om het dossier verder uit te pluizen en het een maand uit te stellen." Daar ging de meerderheid niet op in. Voor Demir reden genoeg om te zeggen dat haar partij ermee verder zal gaan.

Ook de volgende schepen krijgt de wind vanvoor als het gaat over het onderhoud van wegen in Genk die worden uitgevoerd. Het schoot de raadsleden Geert Reyskens (N-VA) en Cindy Machiels (N-VA) in het verkeerde keelgat dat de Mieënbroekstraat wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. "Dit is niet in overleg met de ondernemers gebeurd", zegt Machiels. "Het is belangrijk dat er gedragen keuzes worden gemaakt. In die zin zou de stad bewoners en ondernemers moeten samenbrengen alvorens effectief over te gaan op het afsluiten van de weg." Verschillende ondernemers gaven eerder al te kennen niet akkoord te zijn met de knip in de weg. Daarin spelen volgens de ondernemers niet alleen ecologische, maar ook economische en veiligheidsaspecten een belangrijke rol.

Het is bij de wijziging van het belastingreglement op economische bedrijvigheid dat raadslid Jasper Olaerts (N-VA) en Chris Janssens (VB) zich zetten. "Door het reglement te wijzigen geeft het stadsbestuur toe dat het een fout gemaakt heeft. Het is goed dat die rechtgezet wordt, maar niet dat de benadeelden niet gecompenseerd worden." Olaerts stelt voor om het reglement aan te passen zodat ondernemers die benadeeld werden een volgend aanslagjaar eenmalig niet belast worden.

Raadslid Vrancken (N-VA) vraagt hoe de stad omgaat met de vuurwerkbom die in De Dreef in Kolderbos op nieuwjaarsdag er de oorzaak van was dat een wagen volledig uitbrandde.

Het sluitstuk van de gemeenteraad is voor Raadslid Marleen Vrancken (N-VA). Zij stelt zich vragen over de komst van een nieuwe school in de wijk Nieuw Sledderlo. “Steunt de stad dit initiatief?” wil Vrancken weten. “De meeste bestuursleden hebben een moslimachtergrond. Twee van hen zijn verbonden aan de islamitische basisschool El Habib in Maastricht.” Vzw Optimum, de initiatiefnemer van het oprichten van een school in Sledderlo kreeg in het kader van naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding in het kader van de Genkse Burgerbudgetten hiervoor 100.000 euro kreeg. “Hoe kan u zeker zijn dat dit bedrag niet gebruikt wordt voor de oprichting van de school”, wil Vrancken weten.

“Het stadsbestuur was tot voor kort ook niet op de hoogte van een formele aanvraag tot erkenning en subsidiëring van Optimum”, zegt burgemeester Wim Dries (cd&v) in een reactie . Zuhal Demir (N-VA) vindt dat de stad duidelijker mag zijn naar de ouders toe en in haar communicatie met de Genkenaars. "Die ouders weten niet of de school kan opstarten of niet. Toch wordt in die zin gecommuniceerd? Wat vindt u trouwens van een moslimschool in Genk?" Burgemeester Dries beantwoordt deze vraag niet en hult zich in stilzwijgen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is