Schepen van Sport krijgt de wind van voor.

Op 22 december 2022

Schepen van Sport krijgt de wind van voor tijdens de bespreking van het subsidiereglement voor Topsporten. "Het is een schending van het gelijkheidsbeginsel", zegt oppositieraadslid Geert Reyskens . "Er gaat 50.000 euro naar volleybalclub LVL terwijl andere clubs het met een pak minder moeten doen. Als ik zie dat er 100.000 euro naar een kunstproject van Jester gaat dan stoot het mij tegen de borst dat bijvoorbeeld paralympische sporters die buiten Genk trainen geen steun krijgen. De sportclubs in Genk worden ongelijk behandeld. En dat kan echt niet."

Toch is het issue niet afgelopen. Geert Reyskens (N-VA) vraagt en krijgt schorsing van de zitting. Hij overlegt met de overige raadsleden van zijn partij om een gelijkgezind standpunt in te nemen. Eens weer aan tafel zegt Reyskens dat de N-VA-fractie tegenstemt omdat de schepen niet het antwoord gaf waar de raadsleden op hoopten.

Het volgende punt gaat over de aankoop van de accommodatie van Bregel Sport. De stad heeft daarvoor 1,1 miljoen euro vrijgemaakt. De club kan zo haar schulden betalen en het voortbestaan garanderen. Een plan dat door raadslid Laura Olaerts fijnzinnig wordt gefileerd. “Als Genk de accommodatie niet overneemt, wordt ze door de bank als gulle borgsteller aangesproken voor alle openstaande schulden van net geen 1,1 miljoen euro”, zegt Laura Olaerts. “Een catastrofe waar ze zelf voor gezorgd heeft. De stad heeft al jaren rode knipperlichten in dit dossier genegeerd en is zelfs borgstellingen en subsidies blijven toekennen. De financiële diensten van de stad hebben hierin een verpletterende verantwoordelijkheid. Naast deze 1,1 miljoen euro heeft Bregel ook al voor iets minder dan 900.000 euro subsidies gekregen van Stad Genk. In het totaal dus 2 miljoen euro voor Bregel Sport en dat op basis van een zelfgemaakte boekhouding die elk jaar met haken en ogen aan elkaar hangt. 2 miljoen euro Genks belastinggeld dat andere sportclubs niet krijgen. We kunnen hieruit enkel concluderen dat de Stad onvoorzichtige financiële risico’s genomen heeft die in haar gezicht zijn ontploft. Vraag blijft hoe Bregel Sport de nieuwe maandelijkse kosten zoals de huurprijs aan de stad, de afbetalingen aan de FOD Financiën voor achterstallige btw, de lonen en lasten van de sportieve werking en alle andere achterstallige schulden, van iets meer dan 200.000 euro, plant te betalen zonder geld op de rekening. Valt er nog iets te redden of is het kalf al verdronken?”

In een antwoord zegt de schepen dat er inderdaad onduidelijkheden in de boekhouding zitten en dat de stad verwacht dat ze begin januari concreet zal weten welke schulden er zijn. Raadslid Chantal Coppens (N-VA) vroeg zich luidop af of de kantine van Bregel Sport zonder vergunning werd uitgebaat. Burgemeester bevestigde en gaf daar duiding bij: "Er was een positief brandweerverslag, maar er waren wel nog punten voor verbetering vatbaar". "Daardoor was er inderdaad nog geen vergunning. We gaan in ieder geval een deel van het geld inhouden zodat de punten die verbeterd moeten worden ook effectief worden aangepakt."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is