Galith Elmasbouk

Wie ik ben
Als vader van drie kinderen, vind ik het heel belangrijk dat mijn kinderen het Nederlands beheersen als hun moedertaal. Het is de eerste stap naar succes. Daarom pleit ik voor meer en beter Nederlands voor alle Genkse kinderen. Nieuwe Genkenaars zijn net zo goed Genkenaars. Alle gemeenschappen moeten uitgenodigd worden om te participeren aan de samenleving. Voor mij dus geen aparte Islamscholen of aparte zwembaden voor Moslims in Genk. We doen het samen!


Wat ik wil voor Genk
Als zoon van Marokkaanse ouders zie ik de multiculturele uitdagingen waar Genk voor staat. In plaats van meer naar elkaar toe te groeien, zonderen de verschillende allochtone gemeenschappen zich nog meer af. Een inclusieve stad is essentieel voor de ontwikkeling van iedereen. Het is belangrijk dat iedereen mee is in ons verhaal van rechten en plichten. De focus van de allochtone gemeenschappen moet een succesvolle integratie zijn en niet het opstarten van nog meer religieuze scholen.