Caroline Antkowiak

Wie ik ben
Als zorgverlener in zingeving, pastoraal en ethiek in de psychiatrie, ontmoet ik dagelijks mensen met zingevingsvragen. Vanuit mijn christelijke inspiratie richt ik mij in de zorg tot alle mensen, ongeacht hun geloofsovertuiging, nationaliteit of geaardheid, om samen een menswaardig en kwaliteitsvol leven op te bouwen. Daarom is mijn voornaamste doel om de beste mogelijkheden te scheppen voor iedere Genkenaar. Kansen die stevig geïntegreerd zijn in het geheel van onderwijs, gezondheidszorg- en welzijnszorg.


Wat ik wil voor Genk
De rijkdom van Genk komt door haar bewoners. Daarom moet gezondheidszorg en onderwijs gericht zijn op een gezond en actief thuis te creëren voor alle Genkenaars. Een sterk Genk biedt gelijke kansen aan iedereen, met aandacht voor culturele diversiteit voor alle groepen en minderheden. Een evenwichtig lokaal beleid is erop gericht mensen aan te spreken op hun competenties en creativiteit. We kunnen dit samen verwezenlijken door met elkaar in dialoog te gaan, in waardigheid en respect voor een sterk Genk.