Al die werken in Genk?!

Op de gemeenteraad van 17/10 heb ik mijn frustratie inzake de 'werken' in Genk even omgezet naar de kleurrijke taal van de zorg: als het centrum van Genk het hart is, dan zorgt het gemeentebestuur met al de werken voor een echt infarct. Hopelijk hebben ze door te luisteren naar onze bezorgdheden begrepen dat het vijf voor twaalf is en de reanimatie onmiddellijk moet gestart worden.

1. Betere signalisatie

2. Informatie

3. Betere fasering

 

Of zoals in het Belang van Limburg:

 

Het sluitstuk is voor Cindy Machiels (N-VA). Zij heeft het onder meer over “gebrekkige en foutieve” signalisatie voor de wegwerkzaamheden in de Meeënweg in Termien. “Die leidt tot gevaarlijke situaties”, zegt Machiels. “Maar ook door werken op andere plaatsen in Genk verloopt de verkeersdoorstroming chaotisch.” Ze verwijst hierbij naar de werken in de Evence Coppéelaan en naar die op de Europalaan in het centrum van Genk. “En dan zijn ook nog eens de werken gestart voor de aanleg van de busbanen op de Europalaan voorbij de Molenvijver. Die leiden tot enorme chaotische toestanden ’s ochtends en ’s avonds. Het is niet meer evident om Genk in of uit te geraken. Kunnen de werken niet gefaseerd verlopen, zodat de druk op het verkeer meer verspreid is en de hinder beperkter? En kan er niet meer gezorgd worden voor duidelijke signalisatie