Zuhal Demir verzet zich tegen boskap in De Maten

Op 19 mei 2021

Er is op dit moment geen enkel natuurbeheerplan voor De Maten goedgekeurd. Het ontwerp van natuurbeheerplan, waarvan sprake, is van de hand van Natuurpunt en draagt geen enkele goedkeuring weg.

De gelanceerde voorstellen in De Maten lijken op eerste zicht weinig draagvlak te hebben en zijn bijzonder voorbarig. Het is wat de minister betreft alvast uitgesloten dat dergelijk groot gebied van 28ha groot zou worden gekapt, zeker wanneer dit niet gepaard gaat met een compensatie.

Omdat N-VA Genk zich hier, net als vele Genkenaren, vragen bij stelt, start de minister op eigen initiatief een overleg met Natuurpunt om dit uit te klaren. Tot dan zal ze ook geen beheerplan goedkeuren.

Het is niet zo dat er nooit een boom gekapt kan worden. De minister beseft dat het erg gevoelig ligt en soms moeilijk uitlegbaar is wanneer bomen plaats moeten maken voor andere waardevolle natuursoorten. Toch is dit soms nodig, bijvoorbeeld om heidegebieden te realiseren of veenpakketten in het kader van de Blue Deal. Het Nationaal Park Hoge Kempen is een goed voorbeeld van hoe dat op termijn een win is voor de biodiversiteit. Belangrijk is dat dit wetenschappelijk onderbouwd is, voldoende gefaseerd, tot een minimum beperkt wordt én goed uitgelegd wordt aan de mensen.

Omdat er nog geen ontwerp beheerplan werd ingediend voor De Maten, kan de minister op dit moment niet oordelen of al die voorwaarden voldaan zijn.
 

HBVL: https://m.hbvl.be/cnt/dmf20210511_95541398?fbclid=IwAR2D2eTfkkbRWkDNLicp...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is