Vragen i.v.m. de houding van de stad Genk omtrent de samenwerking met andere steden of gemeenten (gemeenteraad van 17-03-2016)

Op 14 maart 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Vragen omtrent de houding van het Stadsbestuur omtrent de samenwerking met andere steden of gemeentes, en dit in het licht van de uitspraken rond de mogelijke fusie tussen Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode

Het is iedereen bekend dat de gemeentebesturen van de gemeentes Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode een eventuele fusie onderzoeken.
De uitspraak van de CD&V-burgemeester van Opglabbeek (“Een fusie met Genk is het laatste waaraan ik dacht”) valt daarbij op.
Zulke uitspraken zijn zeer schadelijk voor het imago van Genk.
Ook bij andere buurgemeenten is er weinig animo vast te stellen om nauwer met Genk samen te werken, dan nu het geval is. Talrijke (kostelijke) imagocampagnes blijken hun doel te missen.
Reeds meer dan een jaar geleden heeft onze fractie aangedrongen op een intensere samenwerking op alle vlakken en domeinen tussen de steden Genk en Hasselt.
Zulke samenwerking kent zeer veel voordelen, ook in het licht van de overdracht van bevoegdheden van het provinciale niveau naar het stedelijk niveau.
Ondanks toenmalige beloftes en toezeggingen, onder andere een ontmoeting tussen de gemeenteraden van beide steden, mochten wij hiervan niets ondervinden of vernemen.
De huidige, lopende, onderhandelingen en gesprekken (waarnaar verwezen werd tijdens een openbaar debat op 9 maart 2015 in Hasselt) omtrent Z33 laten niet zozeer een samenwerking, maar wel een concurrentie vermoeden.
Ondertussen loopt een traag onderzoek naar de oorzaak van de Stadsvlucht, en verschijnt op TVL een rapportage waarin gesteld wordt dat Beringen onze stad naar de kroon steekt (sic).
Onze fractie stelt dus vast dat onze stad, die een uitgesproken mogelijkheid heeft om een trekkersrol in Limburg (en Vlaanderen) te spelen, talrijke mogelijkheden onbenut laat en zichzelf blijkbaar isoleert, maar ook zichzelf laat isoleren.
Vandaar volgende vragen:
1. Wat is volgens de burgemeester de reden waarom zijn collega-burgemeester (en partijgenoot) van Opglabbeek zulke negatieve uitlatingen doet over onze stad? Heeft de burgemeester contact opgenomen met zijn Opglabbeekse collega om dit uit te klaren, en om dit eventueel recht te zetten?
2. Wat zijn de oorzaken van het feit dat er, ondanks samenwerkingen tussen politie, sociale verhuur, brandweer…) zo weinig animo bestaat bij buurgemeentes om met onze stad samen te werken of te fusioneren?
3. Wat is de oorzaak van het feit dat er bij het huidige stadsbestuur zo weinig animo bestaat om de banden met Hasselt aan te halen, en dit ondanks gemaakte beloftes in het verleden in de gemeenteraad? Zal het huidig stadsbestuur nog gevolg geven aan haar beloftes?
4. Welke zijn de stappen die het huidige stadsbestuur al gezet heeft als gevolg van onze herhaalde vragen tot samenwerking met Hasselt?
5. Blijft het huidig stadsbestuur kiezen voor een concurrentie met Hasselt?
6. Wat is de stand van het onderzoek naar de stadsvlucht uit Genk, en de eventuele oplossing van dit probleem?

Voor de N-VA-fractie,
Jos Lantmeeters

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is