Verhoging van de zitpenningen voor gemeente - en OCMW raadsleden

Op 17 januari 2013

Onze fractie is verbaasd over het feit dat via een wijziging in het huishoudelijk reglement de zitpenningen voor de gemeente – en OCMW raadsleden stijgen van 160 naar 180 euro per zitting.

Bovendien zal het bedrag van 180 euro in de toekomst gekoppeld worden aan de ambtenarenindex zodat het bedrag automatisch verhoogt van zodra de index wordt overschreden.

Wij vinden het een verkeerd signaal naar onze bevolking dat in deze barre tijden de meerderheid van CD&V en Pro Genk kiest voor een opslag van 12,5 %.

Deze meerderheid doet aan zelfbediening.

Nadat recent de wedde van de voorzitter van het ZOL werd verhoogd van 7/12 van een schepenwedde naar een volledig schepenwedde is dit opnieuw een slag in het gezicht van vele stadsgenoten die momenteel zwarte sneeuw zien.

Genkenaren die werken bij Ford Genk en de toeleveranciers zullen hun baan in de toekomst verliezen.  Maar ook vele andere Genker bedrijven zijn momenteel verplicht om te besparen (ook op personeel) om het hoofd boven water te houden.  Veel van onze stadsgenoten leven hierdoor in financieel onzekere tijden.

Onze stad zal ook de financiële gevolgen van de sluiting van Ford Genk in de toekomst moeten dragen maar blijkbaar zijn dat voor CD&V en Pro Genk zorgen voor later.

Ondertussen zijn, door de bovengenoemde verhogingen, de twee verliezers van de verkiezingen van oktober 2012 verzekerd van een hoger inkomen dan tijdens de vorige legislatuur. De CD&V heeft door de verhogingen het verlies aan inkomen door het verlies van 2 schepenen ruim gecompenseerd.

De meerderheid legt deze opslag uit als een indexering van de zitpenningen, de automatische indexering stond immers niet in het vorig huishoudelijk reglement.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is