Tussenkomst N-VA fractie (begroting 2016, GR 16-12-2015)

Op 16 december 2015, over deze onderwerpen: Financiën & Begroting, Gemeenteraad, Begroting, Belastingen, Beleid & financiën

Collega’s,

Wij zien voor het budget van 2016 dat deze meerderheid op de ingeslagen weg verder gaat.
Er zijn weinig verschuivingen in de budgetten.

Wij hebben vorig jaar in onze tussenkomst op de begroting gezegd dat wij een aantal prioriteiten zien voor onze stad.

Vandaag stellen wij ook vast dat u op een aantal van deze punten met ons meedenkt.

Ik ga ze niet allemaal opnieuw herhalen maar dat de stad bijvoorbeeld werk gaat maken van een onderzoek naar de stadsvlucht kunnen wij alleen maar toejuichen.

Als wij de budgetten voor volgend jaar en de komende jaren bekijken dan moeten wij vaststellen dat de mogelijkheden om (nieuw) beleid te voeren beperkt zijn.

Dat is niet nieuw, wij leven nog altijd in budgettair moeilijke tijden

Een stad heeft ook niet zo gek veel mogelijkheden om budgettaire ruimte te creëren.

 

1/ Belastingen en retributies:

Men kan deze verhogen om meer geld in het laatje te krijgen, deze meerderheid heeft dat al gedaan. 

Dat onze fractie hier geen grote voorstander van is staat gelijk met het intrappen van een open deur.

2/ Rekenen op derden (hogere overheden, subsidies,…)

De moeilijke budgettaire situatie geldt zeker voor de hogere overheden, extra’s ontvangen wordt de komende jaren dus heel moeilijk, het zal eerder de omgekeerde richting uitgaan

3/ Besparen op de eigen werking

Wij zijn nog altijd van mening dat wij verder kunnen besparen op de eigen werking.  Wij moeten onze eigen organisatie steeds kritisch blijven bekijken want de personeelskost neemt een flinke hap uit ons budget.

En hier zou ik graag een concreet voorbeeld aanhalen.
Wij hebben via de pers allemaal de interne strijd binnen de CD&V kunnen volgen over de opvolging schepen Gerits.

Dit was nergens voor nodig geweest als men de enige juiste beslissing had genomen.

Voor onze fractie was de enige juiste beslissing een herverdeling van de bevoegdheden van schepen Gerits over de bestaande schepenen.

Dat was onmiddellijk een besparing en dan had niemand zich ongelukkig moeten voelen.
 

Het blijft ons ook opvallen dat wij enorm veel geld uitgeven aan erelonen en studies, ook hier zijn wij van mening dat wij verder kunnen besparen.

 

Ik zou van deze gelegenheid ook graag gebruik maken om een lans te breken voor een 4de mogelijkheid.

 

Onze fractie is van mening dat wij een leidende rol moeten opnemen in het debat over mogelijke samenwerking en eventuele fusies tussen steden en gemeenten en dat wij actief op zoek moeten gaan naar win - win situaties.

 

Wij weten dat spreken over fusies van steden en gemeenten politiek gevoelig is maar los van alle politieke en andere emoties zijn wij ervan overtuigd dat wij opnieuw gaan evolueren naar fusies van steden en gemeenten.

De Vlaamse regering dringt hier ook op aan en stelt er ook middelen tegenover.

Bij een vrijwillige fusie is de Vlaamse regering bereid om 500 euro schuld per inwoner over te nemen.

Voor 65.000 inwoners komen wij dan op een bedrag van 32,5 miljoen euro.
Dat is toch geen kleingeld.

 

Ik zou dan ook willen eindigen met een oproep:

Ja, wij hebben onze tegenslagen gehad in Genk en neen, Genk is niet altijd een makkelijke stad.

Ik zou een oproep willen doen om positief naar de toekomst te kijken.
Een oproep om ons niet in een slachtoffer – rol te laten duwen.

Wij willen dat wij uitgaan van onze sterke punten en dat wij zeker in onze provincie een leidinggevende rol blijven spelen en ook opeisen.

Kris Mercken (namens de N-VA Genk fractie)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is