Tussenkomst Jaarrekening 2017 (gemeenteraad 16-05-2018)

Op 17 mei 2018, over deze onderwerpen: Financiën & Begroting, Gemeenteraad

Ik zou willen starten met een woord van dank aan de diensten en in het bijzonder aan Rudi van Gurp voor het duidelijk overzicht dat wij ieder jaar mogen ontvangen.

Wat de cijfers zelf betreft:

Ik ben van mening dat de omschakeling naar het BBC een goede zaak is, wij zien dat het uitgavenbudget slechts 0,9 % afwijkt van de werkelijke uitgaven.
Dat verschil is in het verleden veel groter geweest.

Het probleem ligt duidelijk aan de kant van de ontvangsten.
De aanzienlijke daling daar is vooral te wijten aan de onroerende voorheffing.
Dat is zeer goed uitgelegd tijdens de verenigde commissie financiën.
Het verdwijnen van Ford Genk laat daar duidelijk haar sporen na en in ons achterhoofd moeten wij ook onthouden dat de electriciteitscentrale van Langerlo gesloten is.
Ik hoop dat iedereen in deze gemeenteraad begrepen heeft dat die bedrijven wel degelijk een grote impact hebben op onze stadsfinanciën.

Ik hoop dat wij stilaan de bodem hebben gezien en in de komende jaren opnieuw de goede richting ingaan door het herverkavelen van de industrieterreinen en het opnieuw aantrekken van industrie.

Wij slagen er min of meer in (als wij de som van de laatste jaren pakken) om een positief exploitatiesaldo van 7 miljoen euro te boeken, maar dat is ook absoluut nodig om onze leninglasten af te betalen.  Een positieve autofinancieringsmarge is een must.

En wij mogen daarbij zeker niet vergeten dat wij tot en met 2023,
5,7 miljoen euro compensatie ontvangen van de Vlaamse overheid.
Deze compensatie is eindig en wij zullen ons de komende jaren moeten wapenen om dit als stad op te vangen. 
Zonder deze compensatie zagen de cijfers die vandaag voorliggen er heel anders uit.

Er is de laatste jaren fors geïnvesteerd in onze stad, wij moeten daarvoor ook zeker de Vlaamse overheid bedanken die mee investeerde in C-Mine, het Thor park en nu ook La Biomista.
Wij hebben er vertrouwen in dat wij de komende jaren de vruchten als stad kunnen plukken van deze investeringen.

Maar wij moeten eerlijk zijn, Dit zal niet genoeg zijn om de komende jaren alle verliezen te compenseren. 
Het wegvallen van compensatie van de Vlaamse overheid is 1 ding maar ook de pensioenbom komt alsmaar dichterbij.

Ik zou hier dan ook nog eens een eerder pleidooi willen herhalen.
Ik besef dat wij geen gegeerde bruid zijn voor de ons omliggende gemeenten maar schaalvergroting zal naar de toekomst toe noodzakelijk zijn om onze werking te garanderen, dat geldt overigens niet alleen voor Genk, ook andere steden en gemeenten zullen dit vroeg of laat gaan beseffen.
Meer intergemeentelijke samenwerking en eventuele fusies kunnen een win-win situatie opleveren.  Politiek ligt dat gevoelig, dat besef ik maar al te goed, maar ik denk dat deze stappen noodzakelijk zullen zijn en dat wij onze meningsverschillen in deze moeten overstijgen in het belang van de belastingbetaler.

En ik zou willen eindigen met een oproep aan alle politieke fracties.
Iedereen is momenteel druk bezig met het voorbereiden van de verkiezingen van oktober 2018. 
Het gaat dan heel vaak over de poppetjes die op de lijst staan en minder over het inhoudelijk gedeelte.
De cijfers die hier voorliggen zijn wat ze zijn, wie er ook in de beleidsploeg mag zetelen vanaf januari 2019, zij zullen moeten werken met deze cijfers.
Ik zou dan ook willen vragen dat men hiermee rekening houdt in het opstellen van de diverse partijprogramma’s .
De hemel op aarde beloven is 1 ding, ze realiseren een ander.

Kris Mercken (N-VA Genk)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is