Tussenkomst in de gemeenteraad, budget 2018

Op 21 december 2017, over deze onderwerpen: Financiën & Begroting, Gemeenteraad

Het is ieder jaar een enorm cijferwerk dat wij voorgeschoteld krijgen op het eind van het jaar.
De collega’s die zich de moeite doen om de cijfers te bekijken en te analyseren zullen het met mij eens zijn dat je niet alles in detail kan bekijken en dat sommige dingen moeilijk te analyseren zijn als je er niet dagdagelijks mee bezig bent, de meeste onder ons hebben immers een full time job naast hun mandaat als gemeenteraadslid.

Het is dan ook spijtig voor die mensen om te moeten vaststellen dat sommige commissies in een snel tempo moeten worden afgehandeld omdat er maar een halfuurtje werd voorzien.
Ik heb de afgelopen week hele goede voorbeelden gezien maar spijtig genoeg ook nog altijd enkele slechte.
Ik ga niet discussiëren over de manier waarop een schepen zijn of haar cijfers brengt, iedereen moet dat maar doen zoals hij of zij vindt dat het goed is maar een minimum zou wel moeten zijn dat er voldoende tijd wordt uitgetrokken.  Het gaat hier allemaal over veel geld (belastinggeld) en dat verdient de nodige tijd en aandacht.

Wat de cijfers zelf betreft:
U weet dat wij het niet eens zijn met een aantal beleidsbeslissingen.

In 2014 hebben wij met de voltallige oppositie gepoogd om de belastingverhogingen teniet te doen en wij zijn altijd kritisch geweest over enkele andere prioriteiten die u stelde (denken wij maar de inmiddels alweer afgevoerde Campushopper,…)
Enfin, ik wil hier geen opsomming maken over het verleden.

Als wij naar de toekomst kijken dan vinden wij dat wij meer aandacht moeten schenken aan :

De stadsvlucht, op ons aandringen is er een grootschalig onderzoek gestart waarvan de eerste resultaten gekend zijn.   Naar mijn mening mogen wij het belang van ruimtelijke ordening in deze niet onderschatten.  
Wij zien dat vele Genkenaren verhuizen naar gemeenten die aan ons grenzen, vaak blijven die mensen wel werken in Genk.  Zij verdienen dus nog altijd hun geld in onze stad maar betalen er geen belastingen meer.  Maar al te vaak zien wij dat mensen die hogere studies hebben gedaan vertrekken uit Genk, terwijl net deze groep de sterke schouders heeft.  Wij hebben deze sterke schouders nodig om onze financiën op peil te houden.  Als de sterke schouders geen steun meer bieden dan moeten wij met zijn allen meer lasten dragen en dat komt de sociaal zwakkeren in onze samenleving niet ten goede.
Wat ik cynisch vind aan de eerste resultaten van de stadsvluchtstudie is dat onze buurgemeenten die de Genkenaren ontvangen als nieuwe inwoner veel te weinig investeren in sociale woningbouw.

Wij hebben in Genk meer dan 13 % sociale woningen op ons grondgebied, het gemiddelde in Vlaanderen ligt rond de 8,6 %

Als ik dan zie dat buurgemeenten onder dat gemiddelde liggen dan stel ik mij ernstige vragen.
Ik denk dat wij als stad hierin een duidelijk standpunt mogen innemen, het wordt tijd dat onze buurgemeenten ook stappen zetten in de sociale woningbouw en niet louter naar Genk kijken.
En begrijp mij niet verkeerd, ik vind het heel belangrijk dat wij blijven investeren in de sociale huisvesting maar wij kunnen als stad deze problemen niet alleen oplossen.

Voorts denken wij ook dat er meer aandacht moet besteed worden aan :

1/ Een duidelijke visie omtrent diverse subsidiëringen, wij denken dan aan sport maar ook aan bijvoorbeeld kinderopvang

2/ Wij hadden ook graag meer middelen gezien voor het wegwerken van taalachterstand, de schooluitval,…

3/ Wij moeten in Genk ruimtes blijven voorzien voor residentieel wonen en bij verkavelingen moeten wij meer rekening houden met bestaande knelpunten in mobiliteit

4/  Wij gaan ook werk moeten maken van de pensioenopbouw, er zijn hier al inspanningen geleverd maar wij weten allemaal dat dit in de nabije toekomst nog meer zal moeten gebeuren.

Enfin, ik kan hier een hele opsomming maken maar ik denk dat mijn fractieleider die vandaag verplichtingen heeft in het parlement het niet zo op prijs zou stellen als ik hier ons volledig verkiezingsprogramma uit de doeken zou doen.

Wij gaan ons onthouden op deze begroting.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is