Trouwstoet Genk – Stand van zaken - Maatregelen voor de toekomst

Op 19 april 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Mijnheer de burgemeester,
Op zaterdag 7 april doken er op de sociale media beelden op van een niet-zo-sociale trouwstoet die het volledige verkeer op de Stalenstraat blokkeerde.
De straat werd door slippende banden in rook gehuld en er vielen zelfs pistoolschoten. ‘Al dan niet met een alarmpistool.’ volgens sommigen. Alarmpistool, echt pistool, … dat maakt niets uit.
Dergelijk wangedrag werkt averechts op de maatschappelijke rust. Daarom mogen en zullen we dit als fractie nooit aanvaarden.
Om maar te zwijgen over de bedroevende nationale publiciteit die onze stad hierdoor kreeg.
Dit dient met klem te worden afgekeurd. U – mijnheer de burgemeester – deed dit gelukkig en kondigde daarop aan om ‘eerstdaags te bekijken hoe we hier in de toekomst mee moeten omgaan’.
Enkele dagen later volgde het bericht dat er al enkele chauffeurs, al niet het getrouwde koppel, geïdentificeerd waren. Hier bestaat nog heel wat onduidelijkheid over.
Er zijn grenzen aan de uiting van feestvreugde én die grenzen worden onder meer bepaald door het respect voor éénieders medemens, de handelaars én het verkeersreglement.

Daarom, mijnheer de burgemeester, in het kader van mijn opmerkingen had ik graag antwoord gehad op volgende vragen:
1. Kunt u ons een huidige stand van zaken geven – voor zover het lopende onderzoek dat uiteraard toelaat – over de identificatie van de chauffeurs, in het bijzonder, de chauffeur van de wagen met de slippende banden en de persoon die de pistoolschoten heeft gelost? Welke sancties hangen er boven hun hoofd?
2. Hoeveel pv’s zijn in het verleden uitgeschreven voor soortgelijke feiten?
3. Welke maatregelen, hebben u en uw college genomen en welke gaan zij nog nemen om dergelijk wangedrag in de toekomst te vermijden? Zowel op vlak van sensibilisering als op vlak van sanctionering. Graag ook een datum van inwerkingtreding?
4. Gelden deze maatregelen enkel in Genk of in de gehele politiezone Carma? Indien deze in de gehele politiezone gelden, hebt u dan al het nodige overleg gepleegd met uw collega’ van onze buurgemeenten?
Zo ja, wanneer?

Marleen Vrancken
N-VA

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is