Sluikstorten blijft een groot probleem

Op 14 september 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Begin Augustus zijn enkele inwoners van de wijk Kolderbos naar de pers gestapt omdat ze de afvalproblematiek in hun omgeving meer dan beu zijn.

Sommige bewoners gooien hun afval gewoon uit de ramen, een trappenhal wordt gebruikt als stort, ...
Deze toestanden tasten de leefbaarheid van de wijk aan, daarom dat de bewoners terecht aan de alarmbel hebben getrokken.

Ik besef maar al te goed dat sluikstorten een fenomeen is dat altijd al heeft bestaan en dat er geen wonderoplossingen voor dit probleem zijn.
Er zullen altijd wel asociale mensen zijn die geen respect hebben voor hun medebewoners of voor hun leefomgeving.

Maar dat wil niet zeggen dat wij dit gedrag mogen tolereren, wij moeten in de eerste plaats denken aan de grote meerderheid van de inwoners die iedere dag opnieuw hun best doen om de wijk leefbaar te houden.

In het verleden (2013) heeft deze gemeenteraad de plaatsing van mobiele camera’s goedgekeurd om sluikstorten tegen te gaan.

Daarom de volgende vragen:
Hoe evalueren jullie deze camera’s, voldoen ze aan de verwachtingen?
Hoeveel sluikstorters werden al geïdentificeerd en gesanctioneerd op basis van de beelden?

 

Bewust sluikstorten is een probleem maar wij moeten ook vaststellen dat nogal wat inwoners het bijzonder moeilijk hebben met het correct sorteren van hun afval.
Regelmatig blijven de blauwe en/of gele huisvuilzakken achter in het straatbeeld omdat mensen fouten maken.

Opnieuw is dit vooral een probleem in de woonwijken waar veel appartementen staan, niemand voelt zich immers geroepen om de fout gesorteerde vuilzak opnieuw van de straat te nemen.
Op de bijgevoegde foto zien wij PMD-afval, netjes gesorteerd maar verpakt in een gele huisvuilzak voorzien voor “zachte plastiek”.  Ik denk niet dat deze mensen kwade bedoelingen hebben maar ze maken zich zo ook wel (al dan niet bewust) schuldig aan sluikstorten.

Het ophalen van zachte plastiek via Limburg.net is een proefproject in onze stad, wij willen u vragen om deze voorbeelden waar het misloopt zeker mee te nemen in de evaluatie van deze proef.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is