Reactie N-VA Genk n.a.v. het bekladden van verschillende moskeeën en culturele centra in Genk

Op 22 november 2013

N-VA Genk is geschokt door het bekladden van verschillende moskeeën en culturele centra in onze stad.
De samenleving die N-VA voor ogen heeft is er een met ruimte en respect voor diversiteit.
Niemand mag gediscrimineerd, laat staan bedreigd, bespot of beschimpt worden omwille van geloof of afkomst.
Wij keuren deze daden dan ook ten stelligste af en hopen dat de politie alles in het werk stelt om de dader(s) snel te vatten.
Het is dan aan het gerecht om ze ook passend te bestraffen.
Wie zich met zulke zaken bezig houdt verwerpt de idee van gelijkheid, verdraagzaamheid en democratie, en hoort in deze samenleving niet thuis.

We wensen hen die zich gekwetst voelen heel veel sterkte.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is