Persbericht N-VA Genk n.a.v. de aangekondigde betoging in Genk-Centrum op zaterdag 19-01

Op 18 januari 2013

Op zaterdag 19-01-2013 zal er een betoging plaatsvinden in Genk – centrum.
Deze betoging is een organisatie van de vzw Welat.
De vzw Welat werd recent het slachtoffer van een aanslag. Een brandbom werd tot ontploffing gebracht in haar gebouw gelegen in de Nieuwstraat.

N-VA Genk is onthutst dat dergelijke vormen van zwaar geweld voorkomen in onze stad.
Wij vertrouwen er dan ook op dat het gerecht haar werk zal doen en de daders een gepaste straf zullen ontvangen.

Wij begrijpen dat de verontwaardiging groot is bij de Koerdische gemeenschap. 
Dergelijke vormen van geweld zijn (net zoals alle vormen van geweld) onaanvaardbaar.
Wij zijn echter ook van mening dat onze politiedienst nu in alle sereniteit haar werk moet kunnen uitvoeren.

Een betoging op zaterdag in Genk – centrum vraagt heel wat van onze politiedienst.
Hoewel wij vertrouwen hebben in het vreedzame verloop van deze betoging moet de politie toch de nodige mankracht voorzien indien er onverwacht toch problemen zouden opduiken.

Zaterdag is traditioneel de drukste handelsdag in Genk – centrum. 
Een dergelijke betoging creëert een gevoel van onveiligheid en zal ongetwijfeld kooplustigen afschrikken.
Onze handelaars zullen dus schade ondervinden van deze betoging.
Wij zijn bovendien van mening dat een dergelijke betoging het imago van onze stad geen goed doet.

Wij roepen de burgemeester dan ook op om dergelijke betogingen te verbieden. 
Deze betogingen versterken alleen maar het beeld van een onrustig Genk en dragen niet bij tot een vreedzamere samenleving.
 

N-VA Genk zal de burgemeester tijdens de volgende gemeenteraad hierover interpelleren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is