Oprichten van BIN (Buurt Informatie Netwerk)

Op 20 april 2017, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws, Gemeenteraad

Oprichten van BIN om wildgroei op sociale media tegen te gaan

Het aantal inbraken en diefstallen in onze stad en buurgemeenten is de laatste tijd weer vaak hoofdnieuws in de krant en op de sociale media.
Zo denk ik aan de diefstal van benzine uit wagens, diefstal van nummerplaten, brutale overvallen en ook het grote aantal inbraken.

Door deze gebeurtenissen ontstaan er op de sociale media vele groepen waarin men elkaar probeert te verwittigen voor verdachte voertuigen, personen,…
Het gevaar hierbij is dat mensen de privacy schenden van buren, dat mensen het recht in eigen handen gaan nemen door bijvoorbeeld burgerpatrouilles te organiseren .

De stad kan hierin een coördinerende rol spelen door het oprichten van BIN’s (buurtinformatienetwerken).
Een BIN is een gestructureerde samenwerking tussen inwoners van een bepaalde buurt of wijk en de lokale politie. Informatie-uitwisseling staat centraal om zo criminaliteit te voorkomen en aan te pakken.

Het doel is om het algemene veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle te bevorderen,  het belang van preventie te verspreiden.

Buurtbewoners, maar ook winkeliers of bedrijven, lichten de politie in  als ze iets verdachts zien. De politie onderneemt dan de nodige stappen. Als het onderzoek het toelaat, krijgen de BIN-leden ook feedback. Anderzijds kan de politie een BIN opstarten om inwoners of lokale handelaars uit te laten kijken naar een verdacht persoon of voertuig. De actoren van het project zijn de burgers (meewerken), een coördinator (leiding geven) en de lokale politie (overleggen).

Binnen een buurtinformatienetwerk is er een permanente informatie-uitwisseling tussen de lokale politie en de burgers met de nadruk op het verspreiden van nuttige operationele informatie afgestemd op de specifieke noden en behoeften van de betrokken burgers.

Op deze manier kunnen deze groepen op de sociale media uitgroeien tot officiële BIN’s die reglementair te werk gaan en kunnen zo de wijken een veiligere omgeving worden.
Een BIN stimuleert ook de sociale cohesie binnen een wijk. Iedere deelnemer heeft hetzelfde doel: het verhogen van het veiligheidsgevoel voor alle bewoners van de wijk.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is