Opinie : "Niet in mijn naam"

Op 23 januari 2011

Beste betogers,

Straks zullen jullie ludiek en ongetwijfeld met veel gelach en getier de straten van Brussel veroveren.  Het is jullie goed recht om te betogen en uw stem te laten horen, wij leven immers in een democratie.

Hopelijk staan jullie straks, tijdens jullie actie ook even stil bij dat woord democratie.  In een democratie beslist de burger.  Die burger heeft op 13/06/2010 zeer duidelijk keuzes gemaakt.  Ik stel vandaag echter vast dat veel burgers en de zogenaamde "culturele elite" de keuze van de kiezer openlijk in vraag durven stellen.  "De kiezer heeft een foute keuze gemaakt, de kiezer weet niet waarvoor hij of zij gekozen heeft,...." zijn dingen die ik hoor. Wel als dit de conclusie is dan moeten wij onmiddellijk nieuwe verkiezingen organiseren want de kiezer zal zich toch geen tweede keer vergissen,  ofwel ? 

Naar mijn mening heeft de kiezer ALTIJD gelijk.  Als in Nederland een groot deel van de burgers op een zekere Geert Wilders stemt, die op veel vlakken onzin uitkraamt waarin ik  mij helemaal niet kan vinden, dan zegt de Nederlander niet dat de mensen die voor Wilders hebben gestemd fout zijn.  Men gaat samen met die Wilders rond de tafel zitten, maakt een regering en neemt een groot aantal van zijn punten op in een regeerprogramma.  Wel dat is volgens mij een democratie. 

Aan u om te oordelen ofdat onze democratie eigenlijk wel een democratie is.

Hopelijk staan de betogers straks ook even stil bij onze gigantische staatsschuld.  Deze staatsschuld is er gekomen door de vorige regeringen.  Rap rap een regering maken en nog maar eens een comprimis à la Belge om de problemen van de mensen zogezegd te kunnen aanpakken.  De staatsschuld is echter HET probleem van de mensen,  ik stel vast dat veel Belgen dit niet beseffen.  Kijk eens rond in uw gezin en telt u even zelf.  31.000 euro per Belg, dat is onze schuld.  U bent thuis met 4 ?  Wanneer zal u die 124.000 euro terugbetalen ?  Deze schuld stijgt nog iedere dag en ze valt niet op te lossen zonder structurele maatregelen.  Onze sociale zekerheid wordt overal verkocht als zijnde de beste van de wereld.  En inderdaad, het is goed leven in ons landje.  Wij zijn solidair met onze medeburgers en dat is maar goed ook.  Een samenleving die niet solidair kan zijn is koud en kil en dat is niet mijn samenleving.  Maar wij moeten ook beseffen dat wij ons systeem enkel in stand kunnen houden als wij naar een tewerkstellingsgraad gaan van 70 %.  Het zijn de mensen die werken die het systeem in stand moeten houden.  De tewerkstellingsgraad bedraagt vandaag 65,8 % in Vlaanderen, 56,2 % in Wallonië en slechts 55,1 % in Brussel.   De werkloosheidsgraad bedraagt 6,88 % in Vlaanderen, 14,1 % in Wallonië en 20,7 % in Brussel !  Ziet u ook het probleem ?  Mensen die voor een status quo durven pleiten, die beweren dat dit alles zich vanzelf zal oplossen spelen met de toekomst van onze kinderen.  Gaan wij onze kop allemaal in het zand blijven steken ?

Gaan wij echt wachten totdat Europa ons straks moet komen redden zoals in Griekenland en Ierland ?

Ik besef maar al te goed dat men de betoging in Brussel straks gaat misbruiken om het status quo in stand te houden.

Daarom beste betogers, u doet maar. 

Maar laat 1 ding duidelijk zijn :  NIET IN MIJN NAAM !

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is