Onderhoud Molenvijvers – toelichting

Op 19 april 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Mijnheer de burgemeester,
Er bereikten onze fractie meerdere berichten van Genkse inwoners die vreemd opkeken dat een extern (Nederlands) bedrijf instaat voor het opruimen van de Molenvijvers. Zeker gezien het feit dat de Stad Genk over eigen diensten beschikt die hier eventueel voor kunnen worden ingeschakeld.
Daarom, mijnheer burgemeester, had ik graag antwoord gehad op volgende vragen:
1. Kunt u duiding geven over de drijfveer van het stadbestuur om een extern bedrijf - in plaatst van de eigen diensten – in te schakelen voor het opruimen van de parken rond de Molenvijvers?
2. Voor welke activiteiten en waar wordt dit bedrijf nog ingeschakeld?
3. Wat is de kostprijs hiervan? Graag een onderverdeling per activiteit.
4. Zijn er geen alternatieven voor een extern bedrijf realiseerbaar in het kader van de bestraffing van de zwerfvuilproblematiek?
Jos Lantmeeters
Fractieleider N-VA

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is