Nieuw Islamitisch college in Genk – standpunt Stad Genk

Op 19 april 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Mijnheer de burgemeester,
Op 17 maart 2018 berichtte het Belang van Limburg dat er in Genk concrete plannen zouden zijn voor een islamitische middelbare school. Een school die zich expliciet profileert als islamitisch. De initiatiefnemers omschrijven zichzelf tevens als de ‘Limburgse moslimgemeenschap’. Ze vinden namelijk dat het bestaande onderwijs in ons land en dus bij uitbreiding in Genk, jongeren met een moslimachtergrond niet genoeg kansen geeft en niet tegemoet komt aan hun behoeften. Onze fractie vindt dat toch op zijn minst een heel opmerkelijke motivatie.
De school mikt op het creëren van de ‘juiste’ omstandigheden zodat de jongeren zich kunnen ontplooien. De initiatiefnemers steken het dan ook niet onder stoelen of banken dat ze dit proberen te bereiken door lessen Turks en Arabisch te organiseren. Dit om hun ‘moedertaal’ beter te beheersen. De moedertaal van al onze Genkse jongeren hoort voor ons het Nederlands te zijn. Zeker gezien het feit dat één van de problemen die we vaststellen, is dat te weinig kennis van het Nederlands, onze onderwijstaal, de taal van Vlaanderen, ervoor zorgt dat héél wat jongeren niet aan werk geraken en hun plaats niet vinden in de maatschappij.
De initiatiefnemers hebben laten weten dat ze zich wilde vestigen in het gebouw van Regina Mundi. De eerste schepen nam daarop al onmiddelijk een standpunt in: “Er is nog altijd zoiets als vrijheid van onderwijs. De vraag is er gekomen en we hebben ruimte ter beschikking. We moeten dan ook oprecht bekijken wat de mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van die school.”
Wat later volgde de aankondiging dat er een mondeling akkoord zou bekomen zijn met de beheerders van Syntra over het voormalige gebouw in Winterslag. Een beetje voorbarig blijkt, want de dag nadien maakte de algemeen directeur van Syntra Limburg bekend dat ze haar gebouwen niet zou verhuren om er een islamitische school in onder te brengen.
We zijn er ons als fractie goed van bewust dat artikel 24 van de Grondwet iedereen vrijheid van onderwijs garandeert maar we kunnen ons allesbehalve van de indruk ontdoen dat verdere segregatie de onderwijskansen van onze Genkse jongeren geen goed gaat doen.
Daarom, mijnheer burgemeester, had ik graag antwoord gehad op volgende vragen:
1. Heeft u weet of de school op 1 september gaat kunnen starten?
2. Wat is het gezamenlijk standpunt van het college van burgemeester en schepenen in dit dossier? Volgt u uw eerste schepen Bruno die zich eerder positief uitliet in het Belang van Limburg?
3. In welke mate gaat het stadsbestuur dit initiatief en gelijkaardige initiatieven in toekomst ondersteunen en faciliteren – onder meer door schoolgebouwen ter beschikking te stellen?
Jos Lantmeeters
Fractieleider N-VA

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is