N-VA blijft deel uitmaken van fractie CD&V / N-VA

Op 25 oktober 2012

Naar aanleiding van het resultaat van de verkiezingen van 14 oktober 2012, en de daarna tot stand gekomen coalitie tussen CD&V en PROGENK van 2012 tot 2018, kwamen herhaaldelijk vragen over de gevolgen ervan voor de huidige fractie van CD&V / N-VA, en de houding van de gemeenteraadsleden welke tot de N-VA behoren.

N-VA zal tot de bestaande fractie blijven behoren, maar wenst volgende punten klaar te stellen:

1. Het is hard om te horen dat de huidige burgemeester Wim DRIES, welke tot dezelfde fractie behoort, via diverse kanalen laat weten dat hij voor de volgende legislatuur voor PROGENK heeft gekozen, omdat deze een standvastige partner zou zijn, en dat hij ook voor deze partij heeft gekozen "vooral op basis van de mogelijkheden die CD&V Genk zag om haar programma maximaal te honoreren". Blijkbaar wil hij hiermee gezegd hebben dat N-VA thans geen standvastige partner zou zijn, of dat hij met N-VA thans zijn programma niet maximaal kan honoreren.

N-VA Genk neemt nota van deze uitspraken.

2. Het is nog harder om te horen dat de voormalige burgemeester Jef GABRIELS, welke tot dezelfde fractie heeft behoord, via de Weekkrant de lof zingt over PVDA+, terwijl hij zeer gratuit stelt dat er bij N-VA een sluimerende xenofobie zou zijn.

N-VA Genk neemt afstand van deze uitspraken, en ervaart deze als zeer kwetsend.

Er zijn ook de volgende vaststaande feiten:

1. N-VA Genk wil zich op geen enkele wijze laten binden voor de volgende legislatuur.

2. N-VA Genk wil, ook naar aanleiding van de gebeurtenissen rond FORD Genk, een politiek van besparingen doorvoeren.

Naar aanleiding van bovenstaande verklaringen en feiten behouden de gemeenteraadsleden Ann BAPTIST en Jos LANTMEETERS zich het recht voor om op bepaalde punten anders te stemmen dan hun fractieleden. Zij willen echter geenszins terugkomen op hun gegeven engagementen, en wensen enkel opbouwend en in het voordeel van de Genkenaren deel te nemen aan de resterende gemeenteraden van 2012.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is