Kartel CD&V / N-VA op de helling

Op 28 december 2010

GENK - De voorbije week werd duidelijk dat de Genkse politieke partijen zich opmaken voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012.

Pro Genk was de eerste om te melden dat Joke Quintens (37) lijsttrekker wordt.  CD&V duidde Wim Dries aan als lijsttrekker en Jo Vandeurzen als lijstduwer.  Tegelijkertijd maakte de partij bekend dat Michel Driessen opgenomen werd in de CD&V-fractie.  Driessen zetelde tot enkele maanden geleden als Open-VLD-er in de gemeenteraad.  Door zijn overstap naar de CD&V verruimt de CD&V-fractie haar nipte meerderheid van één zetel tot twee.  Die meerderheid van één zetel was mogelijk door Ann Baptist, die als enige N-VA-er binnen een kartel met CD&V de meerderheid garandeerde.  Ann Baptist : "ik ben niet blij met de gang van zaken.  We worden nu voor voldongen feiten geplaatst.  We gaan ons in de toekomst bezinnen.  Of het kartel onder druk komt te staan, is nog niet duidelijk.  Voor ons is een woord een woord.  N-VA Genk wacht nog even af", sneert Ann.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is