Jaarrekening 2020: zoete broodjes bakken

Op 20 mei 2021, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws, Gemeenteraad
Jaarrekening 2020: zoete broodjes bakken

De jaarrekening is traditioneel een mooi verpakte uit de kluiten gewassen terugblik van het stadsbestuur op het voorbije jaar. Toegegeven, een speciaal jaar met een teisterende Corona-pandemie in heel Vlaanderen. Uitzonderlijke omstandigheden op zijn minst. Echter, de mate waarin het stadsbestuur zich hier achter verbergt is erg zuur voor alle hardwerkende mensen die ook in deze speciale tijden het beste van zichzelf hebben getoond, niet in het minst bij het stadspersoneel en in de zorgsector. Dus, beste stadsbestuur: verkopen is één ding maar wat ligt er nu echt in de toonbank?

Speerpunten

De beleidsvisie van het stadsbestuur na de verkiezingen was duidelijk: inzetten op talentontwikkeling en de strijd aangaan met de enorme kansarmoede in Genk. DE speerpunten van dit bestuur. Volgens het jaarverslag wordt de beleidsdoelstelling grotendeels behaald: namelijk de kansarmoede in Genk daalt. Wij stellen ons de vraag hoe je zo’n actiepunt kunt behalen als de belangrijkste actiepunten hierbij niet zijn behaald of niet eens zijn opgestart? Het plan is om in 2021 een visie en strategie te ontwikkelen. Wat is er dan wel gebeurd in 2019 en 2020? Of de vorige legislatuur? Dit probleem is niet nieuw, integendeel. Ook de armoedetoets is nog dode letter. Hier pakte de nieuwe bestuursploeg in 2019 mee uit als de vernieuwing in het beleid. Voorlopig onvindbaar.

Hetzelfde kunnen we zeggen over talentontwikkeling. Een ander paradepaardje van deze meerderheid. Het resultaat werd grotendeels niet behaald: er is nog steeds geen sprake van een stadsbrede talentontwikkelingsstrategie.

Veiligheid en wonen in Genk

Dat Genk vuil is en met een grote drugsproblematiek kampt is geen nieuws. Op die nagel kloppen we al even. We zijn dan ook benieuwd naar de maandelijkse metingen van de camera’s die op 30 plaatsen in Genk staan. Want De Genkenaar ergert zich, terecht, steeds meer aan het rondslingerend zwerfvuil.

In het actieplan van de jaarrekening wordt dan ook gesproken van een lokaal integraal drugsbeleid. Opnieuw, of wat dacht u, uitgesteld door Corona. Tot nu toe zijn er slechts twee vergaderingen ter zake geweest. Dat ligt niet aan de pandemie, wel aan een gebrek aan goed, daadkrachtig bestuur. Drugsgebruik aanpakken is trouwens ook werken aan armoedebestrijding en talentontwikkeling.

Volgens een studie uitgevoerd door de Vlaamse overheid en nadien nog eens door de stad Genk zelf: (‘gaan wonen bij de buren’)  is er een grote stadsvlucht. Jonge tweeverdieners verhuizen naar de buurgemeentes omdat Genk geen antwoord kan geven op hun vragen. Wij blijven als fractie vragende partij om meer in te zetten op grondgebonden woningen. Echter doet dit bestuur het tegenovergestelde. Het lijkt wel dat het Genkse woonbeleid volledig in handen ligt van de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak. Er wordt weinig of niets gedaan met het advies dat er uit deze studie is voortgekomen. Niet de eerste gemiste kans.

Wat wel een goede zaak is, is dat er actief ingezet wordt om leegstaande woningen op te sporen in Genk en de eigenaars aan te moedigen om er iets mee te doen en deze woningen niet te laten verloederen. Wij zijn ook blij dat het stadsbestuur met de tools die hogere overheden aanrijken, o.a. onze eigen minister Zuhal Demir, actief aan de slag gaan om de staat van de Genkse woningen te verbeteren op vlak van energie.

Dat is helaas echter de enige positieve groene noot. 16 hectare, zoveel bos verdween er tussen 1 januari 2020 en maart 2021 in Genk. Voor een stadsbestuur dat, zelfs met promocampagnes, dweept met een groen Genk, is dit onbegrijpelijk. Aangenaam wonen in Genk is ook ruimte voor groen. Die ruimte is blijkbaar beperkt volgens het stadsbestuur.

Genkse (aantrekkings-)kracht en communicatie

Het zullen de Genkse bedrijven en middenstand zijn die onze stad uit de nasleep van deze coronacrisis moeten halen. Als fractie hopen wij dat de stad hen dan ook de zuurstof geeft die zij nodig hebben om ons allemaal uit deze crisis te halen en hen niet de das gaat omdoen met alle extra belastingen die aan het begin van deze legislatuur zijn ingevoerd.

En dan het stokpaardje van onze burgemeester, de plaatselijke specialiteit zo u wil: Genk communicatief in de verf zetten naar haar bewoners en erbuiten. Toch is de aantrekkingskracht van Genk blijkbaar echt verminderd.  Want zelfs twee mogelijke partners voor de ontwikkeling van hotels in de omgeving van het Thor park haakten af. Heeft dat misschien met de A. Dumontlaan te maken? Het informeren van de Genkenaren ziet het bestuur als een behaald resultaat. N-VA Genk herinnert zich de knoeiboel bij de communicatie van het nieuwe parkeerbeleid, het afvalbeleid en de werking van de containerparken. N-VA Genk heeft nog heel wat van onze succesvolle zoutvaatjes in voorraad, steeds bereid wat meer smaak aan de plaatselijke specialiteit te geven.

De Genkse jaarrekening, steevast worden er zoete broodjes in gebakken. Mooi om naar te kijken maar erg vaak met een wrange nasmaak. Misschien is het tijd voor de plaatselijke bakkerij om eens duchtig bij te scholen?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is