Flankerend Onderwijs (vragen aan de meerderheid)

Op 19 november 2015, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Onderwijs

Tijdens de gemeenteraad van november interpelleerde raadslid Marleen Vrancken de meerderheid i.v.m. het flankerend onderwijs

Opvolging van de vraag naar evaluatie van het flankerend onderwijs
Beste schepen en burgemeester,
Vorig jaar in november vroeg ik naar een stand van zaken ivm het flankerend onderwijs en het probleem van de segregatie.
U zei toen dat het nog vroeg was om resultaten te meten.
De taalcoaches zijn nu toch al een aantal jaren actief. Ondertussen is ook het 4de leerjaar ingestapt in het project.
Reacties van leerkrachten zijn nog steeds dezelfde als vorig jaar.
Men heeft het gevoel dat we nog steeds ter plaatse trappelen. Onze vraag is nu of deze inspanningen al meetbare effecten bij de leerlingen opgeleverd hebben op het gebied van het wegwerken van taalachterstand.
Zo ja, kunnen wij geïnformeerd worden over deze resultaten? Indien neen, zijn er nu dan plannen om deze effecten op een of andere manier te onderzoeken?
Het wordt nu, sinds de stad in 2011 instapte, toch wel tijd om te meten of onze inspanningen iets opleveren.
Hoe ziet de schepen het project evolueren?
De andere initiatieven om de taalachterstand weg te werken die u vorig jaar opsomde zijn van zeer grote waarde, maar heeft er voor deze initiatieven reeds een evaluatie plaatsgevonden?
Ik heb het dan over de Huizen van het Kind, INSTAPJE, alsook leesbevorderingsinitiatieven in de bibliotheek (van Boekbabies, inzet Bibliobus, Taalgarage, Fundels,…) Ook de samenwerking met “school in zicht” loopt nog steeds. Wat zijn hier de verdere plannen om het probleem van de segregatie aan te pakken? Is er ondertussen een concreet plan?

Marleen Vrancken namens de N-VA fractie

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is