Extra Agendapunten (GR 04-2016)

Op 24 mei 2016, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws, Gemeenteraad, Onderwijs

Agendapunt N-VA (Marleen Vrancken)

               

1. Schoolbereikbaarheidskaart

2. Opvolging agendapunt schoolstraten (enkelrichting)

Kinderen moeten op een veilige en duurzame manier naar school kunnen gaan.
Er zijn in onze stad al verschillende initiatieven inzake verkeersveiligheid, maar alles kan beter.

Zo beschikken wij nog altijd niet over een schoolbereikbaarheidskaart, nochtans een zeer belangrijk instrument voor veilig en duurzaam woon-schoolverkeer.

Een schoolbereikbaarheidskaart geeft de meest veilige routes aan om vanuit verschillende richtingen en wijken de scholen in een stad te bereiken. 
Fietsen staat centraal, maar er is ook aandacht voor veilige wandelroutes, openbaarvervoersfaciliteiten, parkeermogelijkheden in de schoolomgeving, enz.

De schoolbereikbaarheidskaart heeft zowel een informatieve, een sensibiliserende en een educatieve functie. Het informeert ouders en kinderen over de meest veilige routes. Het stimuleert mensen om op een duurzame manier, te voet, met de fiets of via het openbaar vervoer, naar school te gaan.

En de kaart is voor leerkrachten een aanknopingspunt om kinderen te leren zich veilig in het verkeer te begeven.
Een noodzaak dus voor een veilige schoolomgeving.

Voor de concrete uitwerking kan de stad zich laten bijstaan door de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde. Voor de financiering van de kaart bestaan er subsidiemogelijkheden. 
Wij willen toch dat onze kinderen op een veilige manier naar school kunnen gaan.

Wij willen ook een  duurzaam mobiliteitsbeleid dat vertrekt vanuit het STOP-principe: eerst stappen, dan trappen, dan openbaar vervoer en pas als laatste privévervoer.
Wij willen ook  dat te voet en met de fiets naar school gaan wordt aangemoedigd.
Daarom vragen wij om zo snel mogelijk werk te maken van het ontwerpen van een eigen schoolbereikbaarheidskaart, dit in overleg met alle betrokken actoren zoals scholen, ouderverenigingen, de politie, naburige gemeenten, enz.

 

Precies een jaar geleden, op de gemeenteraad van april 2015, deed onze fractie het voorstel om aan de scholen te onderzoeken of het mogelijk is om éénrichtingsverkeer in te voeren. Aan de school op Schom en aan de Annunciadenstraat bewijst deze maatregel zijn nut.
Hoever staat men met dit onderzoek? En zijn er al concrete plannen om aan bepaalde scholen deze maatregel in te voeren?

Namens de N-VA fractie

Marleen Vrancken

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is