Extra agendapunt i.v.m. wijkontwikkeling. (gemeenteraad van 18-02-2016)

Op 20 februari 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Beste burgemeester,
Beste schepen,

Betreft: gebruik van het budget wijkontwikkeling en voorstel om het nuttig te gebruiken

In de budgettering voor het jaar 2016 staat een bedrag van 250 000 euro voor wijkontwikkeling.
Tijdens de commissie van december 2015 werd aan dit bedrag toen een vaag idee gekoppeld van burencontacten. Dit was nog helemaal niet concreet.
Heeft dit project ondertussen al vorm gekregen?
Zijn er al nieuwe projecten voorzien voor dit budget?
Onze fractie heeft een voorstel om dit geld wel nuttig te gebruiken.
Er heerst nog steeds een grote digitale kloof tussen bepaalde bevolkingsgroepen.
Het gaat dan vooral over mensen in de impulswijken, juist waar we dit budget willen inzetten.
Ik merk elke dag dat mensen nog geen e-mails kunnen ontvangen, dat ze geen informatie kunnen vinden op het web. Het gaat dan vooral over allochtone moeders. Zij kunnen zelfs de informatie op de website van de school van hun kinderen niet raadplegen.
Dit is toch wel een serieuze handicap op de arbeidsmarkt en in het sociale leven.
Het oprichten van een ‘buurtweb’ kan voor deze mensen een oplossing zijn.
Buurtweb is een laagdrempelig computeratelier dat graag de digitale kloof wilt verkleinen. Buurtweb wilt computer- en internet gebruik voor zoveel mogelijk wijkbewoners beschikbaar te maken.
Buurtweb wil de mensen uit hun huis krijgen om sociale contacten te hebben.
Buurtweb is vooral een vrijwilligerswerking, met vrijwilligers uit de wijk, die permanenties houden of les geven. Dit gebeurt onder de supervisie van een stedelijke begeleider.
De vrijwilligers kunnen op deze manier ook een soort van werkervaring opdoen. Zij zorgen voor het onthaal en begeleiding tijdens volwassenen/jongerenateliers, individuele begeleiding bij computervragen. Ook geven zij vorming en workshops, alsook technische ondersteuning.
Buurtbewoners kunnen individuele begeleiding krijgen met het gebruik van de rechtenverkenner(aanvragen informatie, zoeken naar premies of vacatures). Op deze manier wordt ook het pro-actief handelen waar het stadsbestuur werk van wil maken uitgebreid.
De vrijwilligers worden ondersteund door stedelijke medewerkers en kunnen dit project als referentie op hun cv zetten. Zo krijgen ook zij meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
In Aalst loopt dit project, gerealiseerd door samenlevingsopbouw, reeds sinds 2003 en het werkt daar zeer goed.
U zal zeggen dat er reeds computerlessen gegeven worden in de buurthuizen. Maar dit is meestal een korte lessenreeks. Dit laagdrempelig project loopt door boven de traditionele lessen, en is zo toegankelijker voor iedereen. Vrijwilligers van de wijk kunnen werkervaring opdoen onder leiding van een begeleider. En mensen van de wijk komen met elkaar in contact tijdens de workshops en infomomenten. Ook iemand die een specifieke vraag heeft kan hier terecht.

Namens de N-VA fractie
Marleen Vrancken
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is