Vragen aan de burgemeester en schepencollege (GR 09-2016)

Op 15 september 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

De mislukte coup in Turkije zorgt, naast andere voormalige mijngemeentes, ook in Genk voor turbulentie.
De Turkse gemeenschap is verdeeld en dat heeft zijn weerslag. Sommige personen en families worden geviseerd omdat zij beweerdelijk aanhanger zouden zijn van een bepaalde Turkse leider. Hierdoor lijden vaak hun handelszaak ernstige schade: sommigen durven niet meer langsgaan bij hen, anderen willen dit niet meer.
Sommige families worden beperkt in hun schoolkeuze, en durven of willen hun kinderen niet meer naar het Lucerna-college sturen. Er worden ernstige vragen en bezorgdheden geuit bij de recente brandstichtingen in Sledderlo.
In Beringen werd op 8 september nog een Turkse leider (Metin Külünk) die uithaalde naar de Belgische regering, die opriep om niet voor een bepaalde Belgische partij te stemmen, en die ook uithaalde naar een bepaald deel van de Turkse bevolking, onthaald als een held. Het probleem vermindert niet, maar escaleert nog steeds.
N-VA Genk is overtuigd dat het stadsbestuur als bemiddelaar en rustbrenger duidelijker op de voorgrond moet treden.

Vandaar de volgende vragen:
-Welke initiatieven heeft de burgemeester of het college van burgemeester en schepenen reeds ondernomen om de huidige en toekomstige problemen tussen de gemeenschappen op te lossen?
-Welke stappen zullen er in de toekomst gezet worden om wederzijds ongenoegen te voorkomen? 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is