Extra agendapunt, gemeenteraad van 19-10-2017

Op 18 oktober 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

European Disability Card
De European Disablity Card is een kaart die vanaf 19/10/2017 uitgereikt kan worden aan mensen met een handicap om hun de toegang tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding te vergemakkelijken.
De kaart draagt tegelijkertijd bij tot een inclusiever Europa.
Personen met een handicap zullen in de deelnemende landen zeer eenvoudig en zonder drempel kunnen aantonen dat ze een handicap hebben.
Er zijn momenteel acht landen die deelnemen aan dit Europees project: Slovenië, Malta, Cyprus, Finland, Italië, Estland, Roemenië en België.
Het is de bedoeling dat in de toekomst ook nog andere landen aansluiten. Deelnemende partners kunnen zelf bepalen welke voordelen ze toekennen aan houders van de European Disability Card.
Dit kan gaan van voorbehouden parkeerplaatsen tot goedkopere tarieven of kortingen bij rondleidingen.
Op deze manier wordt de hand gereikt aan personen met een beperking en wordt op eenvoudig vertoon van de kaart de toegankelijkheid tot Genks sport, cultuur en vrijetijdsbesteding makkelijker.

Hieromtrent wil ik volgende vragen stellen, meneer de burgemeester:
1. Zal de stad Genk, als organisator van evenementen, deze kaart erkennen?
2. Welke voordelen zal de stad toekennen aan de houders van deze kaart?
3. Welke acties zal de stad ondernemen zodat ook privé-initiatieven het gebruik van de kaart integreren in het organiseren van evenementen?

Marleen Vrancken Gemeenteraadslid N-VA Genk

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is