11 juli, een feest ? Blijkbaar niet voor een socialist uit Genk !

Op 10 juli 2011

De stedelijke cultuurraad en de plaatselijke afdelingen van het Davidsfonds, VTBKultuur en het Willemsfonds hadden gezorgd voor een goed gevuld programma om 11 juli te vieren.

De burgemeester van Genk (Wim Dries) gaf een boeiende toespraak over het opnemen van politieke verantwoordelijkheid.

Na de burgemeester werd het woord gegeven aan de gastspreker, professor Herman Matthijs (hoogleraar openbare financiën en bestuurswetenschappen aan de Vrije Universiteit van Brussel).   Professor Matthijs pleitte voor een staatshervorming op basis van artikel 35 uit onze grondwet.  Artikel 35 laat ons land toe om een staatshervorming te realiseren die het zwaartepunt verplaatst van het federale niveau naar de deelstaten.

Voor professor Matthijs moeten er 4 deelstaten bestaan binnen het nieuwe België : Wallonië, Brussel, de Duitstalige gemeenschap en Vlaanderen.

Schepen van Cultuur (Anniek Nagels) sprak nog over identiteit en over het feit dat wij best fier mogen zijn over ons "Vlaming zijn".

Het geheel werd feestelijk afgesloten met een receptie aangeboden door de stad Genk.

Ik vond het een leerrijke dag.  De mening van onze burgemeester, onze schepen en professor Matthijs zullen niet altijd overeenkomen met mijn mening maar zij verdedigen hun mening op een goede manier en zij slagen er minstens in om mijn zintuigen te prikkelen en mij te doen nadenken over onze toekomst.

Bij het verlaten van de receptie werden wij opgewacht door Yves Grouwels (gemeenteraadslid van Pro Genk, de socialistische partij in Genk).  Dhr. Grouwels was naar eigen zeggen enorm boos over het "NEEN" van De Wever aan Di Rupo en vond daarom dat hij moest protesteren tijdens de 11 juli-viering in Genk.  Ik nam het pamflet aan van Dhr. Grouwels en schrok toch van de inhoud.

Na het bijwonen van een academische zitting verwacht ik toch minstens een gefundeerde mening te lezen van een persoon die het nodig acht om te protesteren aan de uitgang van deze zitting.

U kan het pamflet van Yves Grouwels zelf lezen in de bijlage.

Dhr. Grouwels was blijkbaar zo boos over het "neen" van De Wever aan zijn socialistische broeder Di Rupo dat de kunst van het verwoorden van een gefundeerde mening op papier hem vreemd was geworden.

Spreken in naam van "honderdduizenden Vlamingen", ik zou het niet durven.

Vandaar deze opinie als reactie op het pamflet van Dhr. Grouwels, in mijn naam.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is