Blikvangers

  • Stadsbestuur moet meer doen om de rust te herstellen binnen de Turkse gemeenschap

    De mislukte coup in Turkije blijft de gemoederen beroeren. De Turkse gemeenschap in Genk is verdeeld en dat heeft zijn weerslag. Tijdens de gemeenteraad van september spoorde fractieleider Jos Lantmeeters het stadsbestuur dan ook aan om duidelijker op de voorgrond te treden als bemiddelaar en rustbrenger. Sommige personen en families worden geviseerd omdat zij aanhanger zouden zijn van een bepaalde Turkse leider. Hierdoor lijdt hun handelszaak vaak ernstige schade. Sommigen durven of willen niet meer langsgaan bij hen. Andere families zijn dan weer terughoudend om hun kinderen naar het Lucerna-college sturen. De N-VA stelt zich bovendien ernstige vragen en bezorgdheden bij de recente brandstichtingen in Sledderlo.
  • Zuhal Demir woest om racistische reacties

    De regen aan racistische opmerkingen over de dood van een 15-jarige Marokkaanse Belg uit Genk krijgt een staartje. De reacties, die op de Facebookpagina 'Vlaamse Verdedigings Liga' stonden, zijn zodanig choquerend dat Zuhal Demir, N-VA-kopstuk van Genk, vraagt dat de stad ingrijpt: "Zij moeten klacht indienen bij UNIA (het vroegere Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, red.)".

Nieuws

Op 21 oktober 2016, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws, Gemeenteraad

Kinderen groeien snel, en als ouder is het prijzig en lastig om dan altijd een nieuwe fiets te moeten aankopen.Daarom kunnen we naar het voorbeeld van onder andere Antwerpen, Gent en Mechelen een fietsotheek openen.In Mechelen werkt een sociale werkplaats samen met de stad om deze fietsotheek aan te …

Op 16 september 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

In september deed N-VA-gemeenteraadslid Kris Mercken verschillende voorstellen om  de verkeersveiligheid tijdens en na wegenwerken  te verhogen.Vooral de overlast  gecreëerd door het ‘idioot gedrag’ van sommigen  moet dringend worden aangepakt,  volgens Kris. Tijdens de zomervakantie werden …

Op 15 september 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

De mislukte coup in Turkije zorgt, naast andere voormalige mijngemeentes, ook in Genk voor turbulentie.De Turkse gemeenschap is verdeeld en dat heeft zijn weerslag. Sommige personen en families worden geviseerd omdat zij beweerdelijk aanhanger zouden zijn van een bepaalde Turkse leider. Hierdoor …